Spread the love

 

Timothy Flanders, odborník na klasické jazyky, katolícky apologéta a autor knihy Úvod do Biblie pre tradičných katolíkov, predstavil dejiny praxe prijímania na ruku a poodkryl ako táto prax prebiehala v minulosti, prečo a v akej forme bola v 60. rokoch obnovená, a čo na prijímanie na ruku hovorili samotní pokonciloví pápeži.

Prvotná Cirkev a protestanti

Ako Timothy, inak tradičný katolík, už na začiatku svojho výstupu upozorňuje, sv. prijímanie do úst nebola nikdy „kontroverzná téma“ medzi tradicionalistami, konzervatívnymi, ani liberálnymi katolíkmi. Cituje kardinála Saraha, ktorý v predhovore ku knihe Federica Bertolliho La Description de la Communione Solomano napísal:

Ak je Ježiš podstatou eucharistického chleba, a ak sú nejaké čiastočky z tohto chleba, (potom) je len málo dôležité, ako veľké alebo malé kúsky hostie sú. Podstata je tá istá – je ňou On.“

Timothy pokračuje a hovorí, že v istých prvotných dobách skutočne existovala prax prijímania na ruku…

Celý článok “Sv. Pavol VI., sv. Ján Pavol II. aj Benedikt XVI. boli proti prijímaniu na ruku a to aj počas pandémie prasacej chrípky“ si môžete prečítať na stránke Christianitas.sk

 

 

 

 

Sv. Pavol VI., sv. Ján Pavol II. aj Benedikt XVI. boli proti prijímaniu na ruku a to aj počas pandémie prasacej chrípky


Spread the love