Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 27. novembra 2021

Drahé deti, som vaša Matka a prichádzam z neba, aby som vám pomohla. Buďte poslušní voči môjmu volaniu a všade vydávajte svedectvo, že patríte môjmu Synovi Ježišovi. Poznám každého z vás po mene a chcem vás vidieť šťastných už tu na zemi a neskôr so Mnou v nebi. Neklesajte na duchu. Milujem vás takých, akí ste a vždy vám budem nablízku. Zohnite kolená v modlitbe, lebo len tak môžete dosiahnuť svätosť. Nestrácajte nádej! Po všetkom súžení príde Božie víťazstvo pre spravodlivých. Úprimne robte pokánie a slúžte Pánovi s radosťou. Odvahu! Vedzte, že,  zajtrajšok bude lepší pre mne oddaných. To, čo Pán pripravil pre tých, ktorí ma uctievajú, ľudské oči nikdy nevideli. Neskladajte ruky. Hľadajte Pánovo milosrdenstvo vo sviatosti svätej spovede. Vaše víťazstvo je v Eucharistii. Na Zemi ešte uvidíte hrôzy, ale tí, ktorí zostanú verní až do konca, budú vyhlásení za blahoslavených Otca. V tejto chvíli nechávam na vás padať mimoriadny dážď milosti z neba. Vpred v láske a pravde. Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Zostávajte v pokoji.

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 30. novembra 2021

Drahé deti, nechajte sa viesť Pánovými rukami. Nedovoľte, aby vás vaša sloboda vzdialila od môjho Syna Ježiša. Buďte múdri! Veľká duchovná slepota sa rozšíri všade a moje úbohé deti budú ňou zasiahnuté. Zostaňte s Ježišom. Milujte a bráňte pravdu. Môj Ježiš je vaše všetko a bez Neho nemôžete nič urobiť. Buďte poslušní voči pôsobeniu Ducha Svätého. Žijete v dobe veľkého duchovného boja, ale to najhoršie ešte len príde. Hľadajte silu v slovách môjho Ježiša a buďte verní učeniu pravého Učiteľského úradu jeho Cirkvi. Nech sa stane čokoľvek, nezchádzajte z cesty, ktorú som vám ukázala. Som vaša Bolestná Matka a trpím pre to, čo na vás prichádza. Dajte mi svoje ruky a povediem vás k môjmu Synovi Ježišovi. Odvahu! Budem po vašom boku, aj keď ma nevidíte. Vpred bez strachu! Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Zostávajte v pokoji.

Preklad: o. Peter

PS: Pápež by mal zasvätiť Rusko

+++

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love