Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi, 5.11.2023

Drahé deti, odvahu! Žijete v časoch skúšok, ale nestrácajte nádej. Ja som vaša Matka a prišla som z Neba volať vás ku obráteniu. Odvráťte sa od všetkého, čo vás vzďaľuje od Môjho Syna Ježiša. Čiňte pokánie, vyhľadávajte možnosť spovede a hľadajte Milosť Môjho Ježiša. Niet milosti bez pokánia a spovede! Môj Syn vás miluje a odpúšťa vám. Dôverujte v Jeho lásku a milujte svojich bratov. Len skrze lásku môžete rásť vo svojom duchovnom živote. Modlite sa. Silu vyhľadávajte v Evanjeliu a v Eucharistii.

Trpím pre to, čo na vás prichádza. Bolesť príde z malého dvojposchodového domu (pequeno sobrado) a bude sa šíriť touto krajinou (asi Brazíliou). Obráťte sa k Tomu, ktorý je vašou jedinou Cestou, Pravdou a Životom. Dajte Mi svoje ruky a Ja vás povediem k víťazstvu. Vpred v obrane Pravdy! Toto je správa, ktorú vám dnes predávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem, že ste mi dovolili si vás opäť pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha svätého. Amen.


Spread the love