Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi, 7. 11. 2023

Drahé deti, kráčate v ústrety budúcnosti veľkého duchovného zmätku. Tí, ktorí milujú a bránia Pravdu budú prenasledovaní a vyhodení. Nepriatelia sa spoja a pomsta príde z trónu (od pápeža). Trpím pre to, čo prichádza na spravodlivých. Nebuďte vyvedení z miery. Môj Ježiš je s vami. Bez strachu ohlasujte Evanjelium Môjho Ježiša a učenia pravého magistéria Cirkvi (tzn. existuje aj „nepravé“ magistérium Cirkvi – M.).

Bahno falošných učení sa rozšíri, ale Pravda zvíťazí. Víťazstvo Božie príde pre Jeho Cirkev. Neustupujte! Ticho spravodlivých posilňuje nepriateľov Boha. Vpred po ceste, ktorú vám ukazujem! Neodvracajte sa od modlitby a Eucharistie. Toto je správa, ktorú vám dnes predávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem, že ste mi dovolili si vás opäť pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha svätého. Amen.

 


Spread the love