Spread the love

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 31. marca 2018

Drahé deti, Boh sa ponáhľa. Nestojte s prekríženými rukami. Toto je príležitosť pre váš návrat. Čo musíte urobiť, nenechávajte na zajtra. Dajte do misie, ktorá vám bola daná, to najlepšie zo seba a budete veľkoryso odmenení. Smerujete do budúcnosti rozdelenia v Dome Božom. Môj Syn Ježiš (tu) zanechal Svoju Cirkev, ale táto neoddiskutovateľná pravda bude mnohými popieraná. Opäť vám hovorím, že Pravda je udržiavaná nedotknutá iba v Katolíckej cirkvi. Nedovoľte diablovým klamom, aby vás odelili od Pravdy.

Zostávajte s Ježišom a počúvajte pravé magistérium (učenie) Jeho Cirkvi. Môj Syn Ježiš zomrel, aby vás spasil. On je vo Svojej cirkvi prítomný každý deň, (tak) ako sľúbil. Choďte na stretnutie s Ním. Vyhľadávajte Ho v Eucharistii. Jeho prítomnosť v Eucharistii v tele, krvi, duši a božstvu je jeden z dôkazov Jeho milosti pre všetkých ľudí. Čiňte pokánie a vráťte sa späť! Nechcem vás nútiť, ale počúvajte Ma. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

PS: MODLITE SA ZA PÁPEŽA FRANTIŠKA A ZA TO, ABY ZASVÄTIL RUSKO NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE, LEBO ONO INAK SPÔSOBÍ VOJNY A PRENASLEDOVANIE CIRKVI!!!

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love