Spread the love

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 13. augusta 2022

Drahé deti, v Bohu niet polopravdy. Môj Ježiš vás volá, aby ste svojím životom vydávali svedectvo o Jeho evanjeliu a učení Jeho Cirkvi. Žijete v horšom čase, ako bol čas potopy, a prišiel čas vášho návratu k Pánovi. Prosím vás, aby ste boli mužmi a ženami modlitby. Len silou modlitby môžete dosiahnuť víťazstvo. Úprimná a dokonalá modlitba vás privedie k môjmu Synovi Ježišovi. Kráčajte do bolestnej budúcnosti. Tí, ktorí milujú a bránia pravdu, budú piť trpký kalich bolesti. Veľké prenasledovanie povedie mnohých zasvätených k tomu, aby odpadli. 

Neustupujte. Môj Ježiš bude s vami. Hľadajte silu v slovách môjho Ježiša a v Eucharistii. Bez kríža niet víťazstva. Vždy budem po vašom boku, aj keď Ma nevidíte. Čiňte pokánie a hľadajte milosrdenstvo môjho Ježiša prostredníctvom sviatosti svätej spovede. Odvahu! Buďte tichí a pokorní srdcom a všetko pre vás dopadne dobre. Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Zostávajte v pokoji.

 

Preklad: o. Peter


Spread the love