Spread the love

 

 

25.1.2024

Drahé deti, Volanie Pána mení srdce a privádza skutočné obrátenie. Prijmite Vôľu Pánovu pre svoje životy aj keď ste, tak ako Pavol, prenasledovaní a odmietaní. Skutočný Pánov vojak bojuje v istote víťazstva, pretože rozumie Hlasu Toho, ktorý ho povolal. Počúvajte Hlas Pánov a nechajte Ho zmeniť vás. Žijete v čase bolestí a len skrze silu modlitby môžete uniesť kríž. Neustupujte.

Ktokoľvek je s Pánom, nikdy nebude porazený. Tak ako v minulosti, Cirkev Môjho Ježiša bude piť trpký kalich opustenia; bude prenasledovaná a mnohí ustúpia. Nepociťujte samotu. Ja som vaša Matka a vždy budem s vami. Na kolenách sa modlievajte a všetko pre vás dopadne dobre. Toto je správa, ktorú vám dnes predávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem, že ste mi dovolili si vás opäť pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha svätého. Amen.


Spread the love