Spread the love

 

27.1.2024

Drahé deti, vlci zaútočia a mnoho oviec bude rozprášených. Trpím pre to, čo na vás prichádza. Na kolenách sa modlite. Môj Ježiš od vás očakáva veľa; očakáva úprimné a odvážne „Áno“. Neustupujte. Keď sa všetko bude zdať byť stratené, víťazstvo Božie príde pre spravodlivých. V Pánovej vinici zostanú len verní vinohradníci.

Nebojte sa. Ste dôležití pre uskutočnenie Mojich plánov. Počúvajte Ma. Vždy budem s vami, aj keď ma nevidíte. Buďte verní Evanjeliu Môjho Ježiša a všetko pre vás dobre dopadne. Dajte Mi svoje ruky a Ja vás povediem k Tomu, ktorý má Slová večného života. Toto je správa, ktorú vám dnes predávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem, že ste mi dovolili si vás opäť pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha svätého. Amen.


Spread the love