Spread the love

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 27. februára 2005

Drahé deti, učení ľudia ohlásia (svoje) nové objavy o živote Môjho Syna Ježiša. Buďte opatrní. Nedovoľte diablovi, aby vás oklamal. Nedovoľte, aby bola vaša viera otrasená. Pravda o Mojom Synovi je v Evanjeliu. Počúvajte, čo učí pravé magistérium Cirkvi Môjho Ježiša. Prijmite učenia pápeža. Diabol spôsobí veľký zmätok, avšak Ja vás žiadam, aby ste pevne zostali stáť s Pravdou. Zlý strom bude sťatý a jeho zlé ovocie sa viac nebude množiť. Úplnú pravdu možno nájsť iba v Katolíckej Cirkvi. Dávajte pozor na svoj duchovný život a s radosťou žite moje napomenutia. Nestrácajte srdce. Som s vami. Toto je správa ktorú vám ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

+ + +

 

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

 

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love