Spread the love

Z obálky časopisu „The Economist“ z decembra 2018: Pod Putinovou tvárou vidíme štyroch jazdcov z Apokalypsy pochodovať Európou. Podľa väčšiny interpretácií predstavujú jazdci vojnu, smrť, hlad a mor… V Európe dnes už máme vojnu spôsobenú Putinom, ktorý je na obrázku umiestnený priamo nad jazdcami.

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 5. marca 2022

Drahé deti, žijete v časoch veľkej bitky, boj medzi Mnou a Mojim nepriateľom sa bude stupňovať. Vašou zbraňou obrany je pravda. Držte svätý ruženec a silu vyhľadávajte v Slovách Môjho Ježiša a v Eucharistii. Tí, ktorí sú ďaleko od Môjho Ježiša, vo veľkom a konečnom súžení padnú na zem v dese. Počúvajte Ma. Máte slobodu, ale Ja vás žiadam konať Vôľu Pánovu. Niet víťazstva bez kríža.

Povzbudzujte sa navzájom a neustupujte. Ja som vaša Matka a vždy budem po vašom boku. Podajte Mi svoje ruky a Ja vás povediem ku Svojmu Synovi Ježišovi. Pravda Božia bude zanechaná a ľudia budú kráčať ako slepí vedúci slepých. O svoj duchovný život sa starajte. Nenechávajte na zajtra, čo musíte urobiť. V tomto živote a nie v tom druhom musíte žič a byť svedkami Evanjelia. Stále máte pred sebou dlhé roky ťažkých skúšok, ale tí, ktorí zostanú verní až do konca, získajú odmenu spravodlivých. Vpred v obrane Pravdy! Toto…

P.S.: Modlite sa a čiňte pokánie za správne zasvätenie Ruska Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie!

+++

Taylor Marshall:

V liste, ktorý (sestra Lucia) poslala v roku 1936 otcovi Goncalesovi zmieňuje slová Pána Ježiša:

„Modlite sa, veľmi sa modlite za Svätého Otca. Zasvätí Rusko, ale už bude príliš neskoro. Napriek tomu, Nepoškvrnené Srdce Panny Márie zachráni Rusko. Bolo jej zverené.“

V komentároch potom ľudia poopravili Taylora, že pôvodná správa neobsahovala slovíčko „príliš“. Znela teda:

„Modlite sa, veľmi sa modlite za Svätého Otca. Zasvätí Rusko, ale už bude neskoro. Napriek tomu, Nepoškvrnené Srdce Panny Márie zachráni Rusko. Bolo jej zverené.“

 


Spread the love