Spread the love

Panna Mária ružencová Edsonovi Glauberovi, 21.augusta 2020

Môj synu, Môj Nebeský Syn nebol nikdy tak poburovaný a urážaný vo Sviatosti Eucharistie, ako teraz. Môj Syn je Baránkom Božím, ktorý sníma hriechy sveta.  Ktokoľvek k Nemu nepristupuje, alebo Ho neprijíma s vierou, láskou, duchom pokánia a nápravy, nebude mať večného života. Buďte verní Jeho učeniu o takejto svätosti (a) pokladnici viery, ktorá bola zjavená už pred mnohými rokmi kázňami apoštolov, (ktorí ju zas získali) skrze Ducha Svätého. Niet inej Pravdy, niet inej Viery, niet iného Boha, niet viacerých cirkví, ale jediná, ktorá vedie ku Spáse, je Cirkev katolícka.

Nech sú Moje slová – čoby vašej Matky – prijímané každým jedným z Mojich detí a (nech) naozaj zostávajú prítomné v ich srdciach. Modli sa, modli sa, syn Môj, pretože čas veľkých udalostí je bližšie ako kedykoľvek predtým; a predsa – mnohí nie sú (vôbec) pripravení. Nariekam a trpím kvôli všetkým Svojim deťom, ktoré ma nechcú počúvať.  Žehnám vás všetkých v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen!

+ + +

O Edsonovi Glauberovi:

Edson Glauber je rodený Brazílčan a v roku 1994 sa mu v jeho 22 rokoch začala – podľa jeho slov – zjavovať Panna Mária, Pán Ježiš, sv. Jozef, či sv. Michal Archanjel.

 

Biskup jeho oblasti, Monsignor Carillo Gritti, uznal tieto videnia za hodnoverné.

 

V roku 2017 však Vatikán začal vyšetrovať tieto prípady a vízie označil za nehodnoverné.

 

Možno však povedať, že vatikánski úradníci v tomto konkrétnom období nezažívali práve vydarené obdobie kvôli ich neschopnosti vyšetriť (či dokonca zakryť) nezrovnalosti ohľadom údajnej trestnej činnosti vo Vatikánskej banke.

 

Aj preto tu tieto jeho minimálne zaujímavé (ak nie rovnou aktuálne) proroctvá uvádzam.

 


Spread the love