Spread the love

 

Z denníčka Marie-Julie Jahenny, 9. marec 1878

Pán Ježiš:

„Drahé deti, (na nebi) bude mrak z ktorého bude padať nezvyčajný dážď, taký, aký svet ešte nikdy nevidel a aký už nikdy neuvidí až do konca vekov. Ten dážď bude červený a na zemi bude tuhnúť po dobu 7 týždňov. Zem samotná bude tuhnúť týmto dažďom, ktorý bude vydávať závan otravy … Moji ľudia zostanú zatvorení (po dobu) siedmych týždňov. Bude ťažké (niekam) odísť, pretože zo zeme pôjde strach. Hľa, táto búrka je ohlásená a čoskoro sa udeje.

Po tejto búrke spôsobím, že zo Zeme vyjde hrozné spálenie (?). Kresťania nebudú môcť  zniesť ten hrozný zápach a horúčosť! Moje deti, neotvárajte ani svoje dvere, ani svoje okná. Vláda hriechu sa musí skončiť. Nikdy predtým neboli zem a svet v podobnom stave! Musí sa to skončiť, lebo inak by boli všetky duše stratené.“

+++

Marie-Julie Jahenny (1850-1941) bola katolícka mystička a stigmatička, ktorá síce nie je u nás veľmi známa, no v zahraničí a zvlášť v rodnom Francúzsku sú jej proroctvá pomerne známe. Zjavovala sa jej Panna Márie a bolo jej tiež povedané, že pre spásu duší bude musieť veľmi trpieť. Jedným z jej najhorších utrpení boli práve stigmata.

 Autor E. A. Bucchanieri, z ktorého knihy je aj nasledovný odstavec, dodáva: „biskup Nantés, monsignor Fournier, prehlásil, že všetko, čo sa Marie-Julie stalo, je nadprirodzeného a božského pôvodu.“ (We Are Warned: The Prophecies of Marie-Julie Jahenny, str. 10)

 


Spread the love