Spread the love

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 1. mája 2021

Drahé deti, starajte sa o svoj duchovný život, pretože len takýmto spôsobom budete Otcom na konci vašej pozemskej púte prehlásení za blahoslavených . Všetko v tomto živote sa pominie, ale Milosť Božia bude večná. Prišla som z Neba, aby som vám pomohla. Buďte pokorných sŕdc. Máte (síce) slobodu, ale nedovoľte slobode, aby vás odviedla od cesty spásy. Kráčate v ústrety bolestivej budúcnosti.

Silu vyhľadávajte v modlitbe, v Evanjeliu a v Eucharistii. Ste dôležití pre uskutočnenie Mojich plánov. Buďte v strehu. Veľká búrka dopadne na Cirkev Môjho Ježiša. Zostaňte verní Môjmu Ježišovi, aby ste neboli vtiahnutí do bahna falošných učení. Dajte Mi svoje ruky a Ja vás povediem k víťazstvu. Vpred bez strachu! Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

PS: MODLITE SA ZA PÁPEŽA FRANTIŠKA A ZA TO, ABY ZASVÄTIL RUSKO NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE, LEBO ONO INAK SPÔSOBÍ VOJNY A PRENASLEDOVANIE CIRKVI!!!

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.

 


Spread the love