Spread the love

 

Z denníčka Marie-Julie, 25. januára 1881

Pán Ježiš

Vo svojej nekonečnej múdrosti mám v pláne dať život veľkému množstvu Židov, pretože ich chcem udiviť v deň Mojej radosti. Rúhačské oči všetkých týchto duší budú otvorené, pretože chcem aby videli Moju moc. Chystám pre nich, aby na vlastné oči uvideli žiarivú hviezdu (Veľkého katolíckeho kráľa), ktorú Ja povediem.“

Z denníčka Marie-Julie, 25. januára 1881

Úbohé Veční mesto (Rím) bude vydané napospas (nepriateľom) po dobu tri a pol roka – (bude to) nekončiaci teror.“

Z denníčka Marie-Julie, 8. marca 1881

Šesť dní sa bude Zem triasť… Jeden deň bude pokojný, avšak na ôsmy deň začnú otrasy znova. Francúzsko a Anglicko sa počas krízy prepadnú do zúfalstva. Otrasy budú také silné, že ľudia budú odhadzovaní na vzdialenosť 300 stôp (asi 92 metrov). Hromy sa budú roznášať s viacerými bleskami v mesiaci, ktorí bude predznamenávať koniec sveta; divný zvuk (sa bude šíriť vzduchom).“

Jedným zo znakom nadchádzajúceho konca sveta a príchodu biblického Antikrista má byť aj to, že „celý židovský národ príjme Ježiša Krista za svojho Boha a Spasiteľa“. Toto bude mať na svedomí Veľký katolícky kráľ z Francúzska, ktorý po kataklizmatickej III. svetovej vojne obráti k Bohu celý svet a „zničí ríšu moslimskú“ – z Jeruzalema teda spraví po 1000 rokoch opäť kresťanské mesto. M

+++

Marie-Julie Jahenny (1850-1941) bola katolícka mystička a stigmatička, ktorá síce nie je u nás veľmi známa, no v zahraničí a zvlášť v rodnom Francúzsku sú jej proroctvá pomerne známe. Zjavovala sa jej Panna Márie a bolo jej tiež povedané, že pre spásu duší bude musieť veľmi trpieť. Jedným z jej najhorších utrpení boli práve stigmata.

Autor E. A. Bucchanieri, z ktorého knihy je aj nasledovný odstavec, dodáva: „biskup Nantés, monsignor Fournier, prehlásil, že všetko, čo sa Marie-Julie stalo, je nadprirodzeného a božského pôvodu.“ (We Are Warned: The Prophecies of Marie-Julie Jahenny, str. 10)


Spread the love