Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi, 13. júna 2023

Drahé deti, vpred s radosťou! Čo Ježiš pripravil pre spravodlivých, ľudské oko nikdy nevidelo. Ľudstvo bude prežívať utrpenie odsúdeného*,  pretože sa ľudia odvrátili od svojho Stvoriteľa, ale tí, ktorí zostanú verní až do konca, dočkajú sa veľkej radosti.

Žiadam vás uchovávať horiť plameň vašej viery. V tomto živote a nie v tom druhom musíte prinášať svedectvo, že patríte Ježišovi.

Nezabúdajte: všetko v tomto živote prejde, ale milosť Božia bude večná. Odvahu! Budem sa za vás modliť ku Svojmu Ježišovi. Nech sa stane čokoľvek, verní zostávajte pravému Magistériu Cirkvi Môjho Ježiša.Toto je správa, ktorú vám dnes predávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem, že ste mi dovolili si vás opäť pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha svätého. Amen.

Je tu reč o Ježišovej ceste na kalvárii? Alebo sa snáď pod „odsúdeným“ myslí Boží nepriateľ?

 
 
 
 
 

Spread the love