Spread the love

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 27. februára 2018

Drahé deti, povedzte každému, že Boh sa ponáhľa. Nestojte s prekríženými rukami. Toto je čas vášho návratu k Tomu, ktorý je Jediný a Skutočný Spasiteľ. Žijete v časoch horších, ako boli časy potopy a mnohí riskujú večné zatratenie, pretože žijú ďaleko od Pánovej Milosti. Rýchlo sa obráťte! Nenechávajte na zajtra, čo musíte urobiť. Odvráťte sa od hriechu a žite pre Nebo, pre ktoré jediné ste boli stvorení. Posilňujte sa modlitbou a počúvaním Evanjelia. Ježiša vyhľadávajte v Eucharistii, lebo len tak sa môžete stať mužmi a ženami odvahy.

Bolestivé časy prídu na Cirkev; veľký zmätok a rozdelenie budú v krajine Svätého kríža (t.j. Brazílii).  Stane sa (všetko), čo som vám v minulosti ohlásila. Trpím pre to, čo vás očakáva. Od Pravdy sa nezatúlajte. Po všetkej bolesti zotrie Pán všetky vaše slzy a vy budete víťazní. Neustupujte. Vpred v obrane Pravdy. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

PS: MODLITE SA ZA PÁPEŽA FRANTIŠKA A ZA TO, ABY ZASVÄTIL RUSKO NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE, KÝM NIE JE NESKORO!!!

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

 

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love