Spread the love

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 10. februára 2000

Drahé deti, odvahu. Nie ste sami. Ja som vaša Matka a som na vašej strane. Nestrácajte nádej. Ak dôverujete v Pána, nikdy nepoznáte váhu prehry. Budem sa u Svojho Syna Ježiša prihovárať za každého jedného z vás. Radujte sa, pretože máte zvláštne miesto v Mojom Nepoškvrnenom Srdci. Modlite sa. Keď sa modlíte, spôsobujete nesmiernu radosť Môjmu Synovi Ježišovi. Modlitba je najistejšia cesta, ktorá vedie k Bohu. Keď sa modlíte, Boh je prítomný, a ktokoľvek je s Pánom, (ten) je istý víťaz. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

+ + +

Existuje zaujímavé svedectvo harvardského profesora židovského pôvodu, pána Roya Schoemana, ktorý z ateizmu konvertoval postupne až ku katolicizmu na základe toho, že jemu osobne sa zjavila Panna Mária.

Keď sa jej spýtal, ktorá modlitba je jej najobľúbenejšia, odvetila:

Ó, Mária, bez poškvrny dedičného hriechu počatá, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame!

A keď sa jej spýtal, aké je jej najmilšie oslovenie, odvetila:

Dcéra Otca, matka Syna, nevesta Ducha Svätého.

Pekné, nie?

https://www.youtube.com/watch?v=EWDevlijGUI


Spread the love