Spread the love

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 19. marca 2013

Drahé deti, veľká vec sa udeje v Cirkvi: tisíce odišli, tisíce sa vrátia. Vystupňujte svoje modlitby za Cirkev. Ja som vaša Matka a chcem vám pomôcť. Nestojte s prekríženými rukami. Pousilujte sa a vráťte sa k Môjmu Ježišovi. Čaká vás s otvorenou náručou. Buďte odvážni a neustupujte. Prijmite Evanjelium a zmierte sa s Bohom. Nežite v hriechu. Toto je ten správny čas pre váš návrat k Pánovi. Otvorte svoje srdcia a počúvajte Hlas Boha.

Žijete v časoch Veľkého súženia. Modlite sa na kolenách a všetko pre vás dopadne dobre. Odvahu. Môj Ježiš je na vašej strane. Toto je správa ktorú vám ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

Súvisiace:

https://mpgavlak.blog.pravda.sk/2015/10/24/3-svetova-vojna-v-proroctvach-3-vitaz-od-zapadu/

https://mpgavlak.blog.pravda.sk/2016/07/29/katolicke-proroctva-varujuce-pred-docasnym-navratom-komunizmu/

 

+ + +

 

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

 

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love